E L E K T R O   
ELEKTRO
Adres:
ul. Opaczewska 16/18
02-368 Warszawa
E-mail:
elektro[at]pomiary.waw.pl
NIP:  PL 5261276407
REGON:  140344580

Oferta usługowa
Wykonujemy:
Zakres podstawowy:
 1. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • rezystancja izolacji,
  • impedancja pętli zwarcia,
  • obwody zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.
 2. Pomiary instalacji odgromowej.
 3. Pomiary eksploatacyjne.
 4. Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego oraz stanowisk pracy.
 5. Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
 6. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.
 7. Przeglądy roczne, pięcioletnie, powypadkowe.
 8. Remonty głównych tablic zasilających.
Zakres dodatkowy:
(przy współudziale zaprzyjaźnionych firm)
 1. Wszelkie prace elektryczne w Państwa firmie lub domu.
 2. Nadzory inwestycyjne.
Uwaga:
Prace pomiarowe związane są z koniecznością czasowego wyłączania napięcia. Dlatego też nasza firma może je wykonać w dogodnym dla Państwa terminie i czasie. Również w godziniach nocnych - tak by nie zakłócić pracy w Państwa firmie.

Copyright 2007
ELEKTRO